Starému hotelu sme vdýchli nový život

Mnoho z vás si možno pamätá, že na súčasnom mieste Hotela Zerrenpach**** stál kedysi Hotel Royal. Dnes sa opäť spoločne snažíme o to, aby Látky opäť ožili

Spojili sme hotel s prírodou

Dizajnové vybavenie Hotela Royal bolo nepochybne svojho času atraktívne a lákalo sem mnoho návštevníkov. Zlaté kovania, čerešňové drevo a mramor však časom začali byť len akýmsi nostalgickým odkazom na doby minulé. Pri predstave, ako by náš hotel mal vyzerať  sme nemuseli dlho rozmýšľať. Láska k prírode nás zaviedla smerom k horám, skalám a drevu. Mnoho návštevníkov, ktorí hotel poznali z predošlých čias, dnes nevie uveriť vlastným očiam. Hotel dnes svojim interiérom aj exteriérom zapadá do horského prostredia.

Čo sa nám podarilo

Ešte pred zimnou sezónou sme zrekonštruovali priestory recepcie a lobby bar. Našim cieľom bolo, aby sa u nás hostia cítili nielen vítaní, ale hlavne pohodlne -  skoro ako doma. Preto sme pozornosť venovali najmä výberu sedenia, čo sa neskôr ukázalo ako správny ťah – pohodlné kreslá priam lákajú k posedeniu pri káve či voňavom koláčiku.

V rekonštrukciách sme pokračovali  aj naprieč našimi reštauráciami – nový šat dostalo obloženie, stoly aj sedenie v reštaurácii pre hotelových hostí, ale aj v hotelovej reštaurácii pre verejnosť.

Azda najväčšou novinkou zimnej sezóny bolo vonkajšie bistro, ktoré sme vybudovali úplne nanovo. Priniesli sme tak možnosť pohodlného občerstvenia pre lyžiarov na kopci Prašivá, ktorí si v bistre mohli „dobiť baterky“ a pokračovať tak v dni plnom zážitkov.

Rekonštrukcie nekončia

Plán na znovu oživenie hotela sa samozrejme dotýka aj ďalších jeho súčastí. Azda najväčšou výzvou sú izby, ktorých vybavenie má už najlepšie za sebou. V pláne je tiež rekonštrukcia wellness a jeho rozšírenie do vonkajšej časti. Postupne rekonštrukciou prejde aj chatová oblasť pod hotelom.